Porta a porta a Sant Gregori: resultats excel·lents en un mes

El model de recollida de deixalles porta a porta és una de les principals accions, en l'àmbit de Medi Ambient, que vam presentar al programa electoral d'aquesta legislatura.
Conscients que és un canvi però al mateix temps decidits en portar a terme la millor opció per assolir els índex de reciclatge que marca la Unió Europea i que ens han de fer avançar cap a un municipi més sostenible, amb més respecte pel medi ambient i vers el planeta. Una acció que contribueixi a frenar l'emergència climàtica.

Abocar un 55% de les deixalles a la fracció resta ja no era una opció per Sant Gregori. S'havia d'aplicar un canvi per millorar els índex de reciclatge (estancats entorn el 45%) i evitar l'increment de la taxa de deixalles municipal que s'hauria d'aplicar de ben segur donat l'increment exponencial del tractament de la fracció rebuig.

El nou model de recollida es va iniciar l'1 de desembre de 2021. I en un mes, per exemple, s'ha passat de generar 84.000 kg de rebuig a 5.000 kg. Totes les fraccions reciclables s'han incrementat.

La campanya informativa, el fet de posar a disposició tot tipus de mitjans i la gran participació i implicació de tothom ha estat clau per assolir uns bons resultats.

Què hem aconseguit amb el porta a porta?
 Reciclar entorn un 90%
 Complir amb la normativa europea de reciclar almenys un 55% a l'any 2025, un 60% el 2030 i un 65% el 2035.
 No incrementar la taxa municipal de deixalles.
 Eliminar els abocaments descontrolats als contenidors a la vía pública.
 Eliminar les males olors a les àrees de reciclatge.
 Disposar de més aparcament a la vía pública.
 Incrementar les aportacions a la deixalleria de Sant Gregori.
 Contribuïr a frenar l'emergència climàtica i a cuidar el planeta.
 

Notícies relacionades amb el porta a porta al municipi de Sant Gregori:

Aiguavivia, Campllong i Sant Gregori arriben al 90% de recollida selectiva amb l'aplicació del porta a porta

El nou model quasi fa doblar el reciclatge a Aiguaviva, Sant Gregori i Campllong