Gestió de l'emergència sanitària de la COVID-19

Portem més d'un any convisquent amb la pandèmia que va començar entorn el març de l'any 2020. Són molts mesos de gestió extraordinària on tot el funcionament normal s'ha vist alterat, en alguns moments més i en altres menys, però en definitiva ha comportat un esforç important que en cap cas es pot menystenir.

Durant tota la pandèmia, de forma telemàtica o de forma presencial (quan les mesures ho han permès), l'alcalde, els regidors i les regidores de Junts per Sant Gregori s'han reunit per valorar i aplicar les indicacions pertinents per fer front a la pandèmia de COVID-19.

La gestió feta s'ha basat en:
-Donar el màxim d'informació regularment a la població.
-Ajudes municipals als sectors i col·lectius afectats.
-Ser proactius amb adquisició d'elements i material de prevenció.
-Requerir l'aplicació de les mesures sempre que ha fet falta.

A partir d'aquí s'ha publicat informació regularment a la web municipal www.santgregori.cat i a les xarxes socials municipals, s'han gestionat accions a les residències de persones grans del municipi i centres assistencials, s'han realitzat desinfeccions d'espais, s'ha adquirit material de prevenció i s'ha repartit a la població, s'ha repartit material de prevenció a comerços i establiments oberts al públic, s'han facilitat espais municipals per a realitzar proves PCR a grups confinats, s'ha repartit material de prevenció a les entitats del municipi que ho han requerit, s'han fet trucades i vistes regularment a persones grans que viuen soles, s'han adquirit aparells purificadors d'aire per a totes les aules dels centres educatius del municipi, la biblioteca i el casal Sant Grau, s'han aplicat ajudes i bonificacions per a famílies, entitats o comerços i empreses de diferents sectors afectats, s'ha contribuït a donar especial suport al banc dels aliments del Rebost del Llémena, s'han fet moltes reunions de coordinació i s'han près mesures en totes les activitats organitzades des de l'Ajuntament de Sant Gregori.

Des d'aquí agraïr també la tasca de totes persones i personal municipal, de l'AV de Protecció Cívil de Sant Gregori i administracions o organismes implicats en la gestió d'aquesta emergència sanitària.