Feina Feta 2019-2023


Us presentem la Feina Feta durant aquesta legislatura per part de l'equip de govern de Junts per Sant Gregori a l'Ajuntament de Sant Gregori.
De maig de 2019 a maig de 2023 s'haurà completat un 86% del programa electoral que es va convertir en el programa de govern d'aquests quatre anys.

Aquest mes de març repartirem a totes les llars de Sant Gregori el llibret de la Feina Feta però aquí podreu descarregar la Feina Feta ampliada, amb més contingut, amb més projectes totalment completats, amb projectes molt ben definits per quedar tancats aquest 2023. també amb els projectes no completats i els motius i amb els projectes que s'han realitzat de més

Una tasca assolida amb moltes hores de planificació i dedicació, gràcies també a moltes persones, treballadors municipals, entitats, administracions o organismes.


Descarrega la Feina Feta (versió ampliada)


Resum d'assoliment i projectes pendents per àmbits:

Governació, Hisenda i Transparència: 93% assoliment

Pendent: Aprovar una carta de serveis (s'ha creat per diferents serveis municipals i resta pendent elaborar la carta de serveis de tots els àmbits municipals).

Participació ciutadana i Comunicació: 100% assoliment


Ensenyament: 91% assoliment

Pendent: Instal·lar un grup electrogen fix a la Llar d'Infants Els Escarlets.
Pendent: Aprovar un projecte de participació entre Escola i Institut per apropar l'Ajuntament de Sant Gregori a l'alumnat.
(s'ha treballat i preparat el document de participació a través d'un consell d'infants i joves: pendent aprovació).

Seguretat i Protecció Civil: 86% assoliment

Pendent: Agent Cívic al poble per vetllar per la seguretat a les entrades i sortides Escola així com altres aspectes de civisme i convivència.
(s'ha creat el cos de Guàrdia Municipal qu eno estava previst al programa electoral).

Esports: 81% assoliment

Pendent: Construcció del nou Pavelló (s'ha treballat en el desenvolupament de l'ampliació del polígon industrial que ha de permetre la construcció del nou pavelló).
Pendent: Cobertura lateral de la pista de la plaça Rafael Masó
Pendent: Dissenyar i crear un circuit de BTT i un espai de biketrial (l'espai on ha d'anar ubicat va lligat a l'ampliació del polígon industrial que activarà la zona d'equipaments per poder ubicar aquesta zona per a la pràctica de BTT i biketrial).

Joventut: 100%


Obres, Equipaments, Mobilitat i Territori: 81%

Pendent: Millorar passeig Argelaguet i passeig Llibertat
(s'han valorat diferents solucions i abans del maig de 2023 s'executarà una prova en un tram del passeig Argelaguet).
Pendent: Adequar l'aparcament al costat de la depuradora i la pineda de Sant Gregori.
Pendent: Col·locar una caseta per donar servei de bar a la zona de la plaça Miquel Martí i Pol
Pendent: Projecte de nou equipament municipal que serveixi com a espai per a la brigada.
Pendent: Refer el traçat de la variant de Sant Gregori.
Pendent: Valorar la possibilitat de crear un carril bici paral·lel a la GIV-5313.
Pendent: Nova dpuradora de Sant Gregori (projecte aprovat, finançament previst, expropiacions realitzades i resta pendent licitar l'obra i iniciar els treballs).

Cultura i Patrimoni: 96%

Pendent: Projecte de consolidació del Castell de Tudela (cim de Sant Grau).

Salut, Igualtat i Solidaritat: 100%


Promoció Econòmica, Comerç i Turisme: 82%

Pendent: Organitzar un esdeveniment en format networking per a l'emprenedoria.
Pendent: Redacció d'un Pla Estratègic de Turisme lligat a la Mancomunitat de la Vall de Llémena.
Pendent: Segell de destinació de turisme familiar i de turisme esportius de l'Agència Catalana de Turisme.

Servei a les persones, família i habitatge: 71%

Pendent: Construir el Centre de Dia per a persones majors de 65 anys.
(s'ha treballat en el projecte i la recerca de fons per a la seva construcció).
Pendent: Encarregar un pla d'habitatge municipal.
Pendent: Establir bonificacions del 80% de l'IBI per inscriure habitatge a la borsa de lloguer municipal.
Pendent: Revisar horaris d'autobús entre Sant Gregori i Girona
(s'han realitzat les sol·licituds corresponents a la Generalitat de Catalunya per millorar els horaris dels trajecets).

Medi Ambient, Entorn Natural i Pagesia: 96%

Pendent: Mesures per aprofitar aigua de pluja per abastir dipòsits d'aigua per a reg o sanejament d'equipaments.
(s'ha redactat un projecte per realitzar amb l'aigua de pluja acumulada a la coberta de l'Espai la Pineda i el sanejament dels lavabos del mateix espai).


Nou projectes o accions (inclosos dins el llibret de la Feina Feta):
-S'han refet camins i punts malmesos arrel del temporal Glòria.
-S'ha creat el cos de Guàrdia Municipal amb tot l'equipament, vehicle i material necessari.
-S'ha comprat material i s'han impulsat accions per fer front a la pandèmia de COVID-19.
-S'han realitzat millores de la xarxa de pluvials a diferents punts del municipi.
-S'han col·locat unes pilones automàtiques a l'accés de l'aparcament de l'Espai la Pineda.
-S'han destinat recursos davant l'arribada de persones refugiades procedents d'Ucraïna.