Feina Feta 2015-2019

La Feina Feta és un resum de més de 250 imatges que corresponen a diferents projectes, activitats, serveis i accions, de cada àrea, que s'han portat a terme, entre 2015 i 2019, al municipi de Sant Gregori.

De forma general s'ha assolit un 93% dels punts del programa electoral (entre punts acabats o punts que estan en curs o definits per acabar properament, la legislatura es va iniciar el juny de 2015 i finalitza el mes de maig de 2019). Per part de l'equip de govern s'ha fet un rigoròs seguiment i una acurada planificació per arribar a aquest grau de compliment:

Compliment per àrees:
100% Governació i Hisenda
86% Participació i Comunicació
92% Ensenyament
100% Seguretat i Protecció Civil
95% Esports
96% Cultura i Patrimoni
86% Promoció econòmica
100% Joventut
92% Servei a les persones, Salut i Igualtat
100% Medi Ambient, Entorn Natural i Pagesia
84% Mobilitat, Via Pública, Obres i Territori

En els percentatges anteriors no s'han sumat els punts que s'han fet i no estaven previstos al programa.
S'han realitzat uns 30 punts de més que corresponen a noves accions, projectes, activitats o serveis que no estaven inclosos inicialment al programa electoral:

+3 punts de Governació i Hisenda
+2 punts de Participació i Comunicació
+2 punts d'Ensenyament
+1 punt de Seguretat i Protecció Civil
+3 punts d'Esports
+2 punts de Cultura i Patrimoni
+3 punts de Promoció econòmica
+1 punt de Joventut
+2 punts de Servei a les persones, Salut i Igualtat
+6 punts de Medi Ambient, Entorn Natural i Pagesia
+5 punts Mobilitat, Via Pública, Obres i Territori

Es pot descarregar la Feina Feta 2015-2019 en PDF i també es repartirà casa per casa durant les properes setmanes.

També volem mostrar allò que no hem pogut assolir i per això expliquem els motius per els quals no s'han complert o s'han reformulat per donar-hi solució.