Jordi Noguer de Palol

Alcalde fins a juliol de 2013