Comitè local


El Comitè Local de Junts per Sant Gregori està format per:

Pol Bordoy Gironès: coordinador local
Roc Masiques Illa: responsable de campanyes i estrategia electoral
Quim Roca Ventura: responsable de comunicació
Àfrica Masó Sumsi: responsable d'organització
Josep Nadal Colomer: responsable de política municipal

Les seves funcions són:
-informar els afiliats i les afiliades de Junts al municipi de Sant Gregori.
-convocar les assemblees locals d'afiliats i afliades.
-escollir cap de llista per a les eleccions municipals.
-coordinar i promoure actes de Junts al municipi.